Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị tổng kết công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

22-06-2021

Ngày 10/6/2021 Ủy ban Bầu cử xã Tân Dương tổ chức tồng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự tổng kết có đồng chí Hoàng Văn Đại Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Định Hóa; Các đồng chí Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, tổ giúp việc xã; Tổ trưởng tổ bầu cử cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Hội nghị đã thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua báo cáo tổng kết công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Tân Dương. 2. Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND xã Tân Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 3. Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong cuộc Bầu cử.

HĐND

16-11-2017

UBND

16-11-2017