Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị tổng kết công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

22-06-2021 08:30

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tân Dương nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử