Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát UBND về chuẩn tiếp cận Pháp luật

07-10-2021 15:38

Ngày 6/10, Ban pháp chế HĐND huyện tổ chức giám sát UBND huyện về công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng chí Chu Thị Thúy Hà - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì hội nghị; dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Kiên - UVBTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện, cùng tham gia hội nghị có lãnh đạo UBMTTQ huyện, lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban liên quan.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong năm 2020 và 9 tháng năm 2021, Phòng Tư pháp huyện  đã tham mưu UBND huyện ban hành 5 kế hoạch, 2 quyết định, cùng các kết luận, thông báo, đôn đốc và hướng dẫn chi tiết việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Huyện cũng đã tổ chức được 6 cuộc tập huấn về chuẩn tiếp cận pháp luật cho trên 500 lượt người tham gia. Trong năm 2020, huyện đã bố trí được 35 triệu từ nguồn vốn sự nghiệp xây dựng nông thôn mới cho công tác xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật. Đánh giá về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, toàn huyện có 18/23 xã, thị trấn đạt tiêu chí bằng 78%...

Để tăng cường công tác chỉ đạo về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Ban pháp chế HĐND huyện đã tiến hành khảo sát trực tiếp tại 4 xã: Định Biên, Bình Yên, Lam Vỹ, Tân Dương để nắm bắt tiến độ, những thuận lợi khó khăn trong công tác xây dựng chuẩn tiếp cận của các xã. Theo đó, Ban pháp chế HĐND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục quán triệt sâu rộng mục đích ý nghĩa về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; tăng cường chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng công chức chuyên môn phụ trách để triển khai từ đầu năm; quan tâm bố trí kinh phí cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL) và chuẩn tiếp cận pháp luật; cần đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế năm 2020 để đạt được trong năm 2021… Đối với UBND huyện cần tăng cường chỉ đạo Hội đồng phổ biến GDPL huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến GDPL, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Phòng Tư pháp cần phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các xã, thị trấn  tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuẩn tiếp cận pháp luật, nhất là các xã có tiêu chí bị trừ điểm, không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020./.

Thực hiện: Công Sơn