Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

UBND huyện lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới

02-10-2021 21:38

Ngày 01/10 UBND huyện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến thống nhất nội dung xin ý kiến sở xây dựng điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng 2030 của các xã chưa đạt tiêu chí quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Lý Văn Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Ảnh: toàn cảnh hội nghị

Trong lần điều chỉnh quy hoạch này, có 10 xã được thực hiện điều chỉnh quy hoạch gồm: Bình Yên, Điềm Mặc, Bình Thành, Trung Hội, Tân Dương, Lam Vỹ, Tân Thịnh, Định Biên, Quy Kỳ, Kim Phượng. Nguồn kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để thực hiện năm 2020.

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn Đồ án điều chỉnh quy hoạch đã trình bày thuyết minh dự thảo đồ án quy hoạch của các xã để xin ý kiến đóng góp của các ngành chuyên môn và các xã được điều chỉnh lần này. Trong đó, đồ án sẽ định hướng cơ bản về phát triển dân cư; các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, hạ tầng xã hội, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Tổ chức không gian; quy mô các công trình công cộng, dịch vụ, nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật…

Sau khi hoàn tất việc lấy ý kiến đóng góp vào đồ án điều chỉnh quy hoạch của 10 xã trên. UBND huyện sẽ có văn bản trình xin ý kiến của Sở xây dựng về Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 10 xã này. Xin ý kiến và thẩm định thành công Đồ án, 10 xã trên sẽ hoàn thành được tiêu chí quy hoạch trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là các xã chuẩn bị về đích nông thôn mới trong năm 2021./.

Thực hiện: Công Sơn