Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tin xã Tân Dương

Công văn số 95-CV/BCĐ ngày 28/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Tân Dương

29-09-2021

Công văn số 95-CV/BCĐ ngày 28/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Tân Dương

Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng; Quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng khóa XIII

17-09-2021

Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng; Quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng khóa XIII

Hoạt động tuyên truyền lưu động hưởng ứng Tháng an toàn giao thông năm 2021

17-09-2021

Hoạt động tuyên truyền lưu động hưởng ứng Tháng an toàn giao thông năm 2021

Kế hoạch công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

17-09-2021

Kế hoạch công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

Bài tuyên truyền Luật cư trú năm 2020

06-09-2021

Bài tuyên truyền Luật cư trú năm 2020

Đại hội đại biểu hội chữ thập đỏ xã Tân Dương khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

25-08-2021

Đại hội đại biểu hội chữ thập đỏ xã Tân Dương khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công văn tăng cường tuyên truyền thực hiện quy định về quản lý, sử dụng pháo năm 2021

23-08-2021

Công văn tăng cường tuyên truyền thực hiện quy định về quản lý, sử dụng pháo năm 2021

Kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2021

23-08-2021

Kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2021

Kế hoạch công tác Phòng chống tham nhũng năm 2021 của xã Tân Dương

23-08-2021

Kế hoạch công tác Phòng chống tham nhũng năm 2021 của xã Tân Dương

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật năm 2021

23-08-2021

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật năm 2021

Kế hoạch triển khai Luật thi hành sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã Tân Dương

23-08-2021

Kế hoạch triển khai Luật thi hành sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã Tân Dương

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù năm 2021

23-08-2021

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù năm 2021

Kế hoạch công tác Tư pháp xã Tân Dương năm 2021

23-08-2021

Kế hoạch công tác Tư pháp xã Tân Dương năm 2021

Hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021)

17-08-2021

Hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021)

Hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của xã Tân Dương

17-08-2021

Hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của xã Tân Dương

Công văn làm rõ mục 1, Công văn số 903/STP-PB&TDTHPL ngày 29/7/2021 của Sở Tư pháp về việc tuyên truyền một số quy định mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

16-08-2021

Công văn làm rõ mục 1, Công văn số 903/STP-PB&TDTHPL ngày 29/7/2021 của Sở Tư pháp về việc tuyên truyền một số quy định mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 140/UBND-TP ngày 02/8/2021 về việc tăng cường tuyên truyền, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

09-08-2021

Công văn số 140/UBND-TP ngày 02/8/2021 về việc tăng cường tuyên truyền, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19