Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch :

                                                                               

Họ tên: Nguyễn Xuân Mạnh

Email : xuanmanh1970@gmail.com

Ngày sinh : 21/3/1969

Số điện thoại : 0393244267

Lĩnh vực phuc trách :Nội vụ, GDĐT, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Văn hóa, TDTT,Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phó chủ tịch

                                                                        

Họ tên :Nguyễn Thị Hương

Email :thienhuong1973@gmail.com

Ngày sinh : 17/5/1973

Số điện thoại : 0367960555

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp, công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường

Tư pháp

 

 

                         

Họ tên :Hoàng Thị Hương

Email : hoanghuonghlu@gmail.com

Ngày sinh : 25/11/1991

Số điện thoại : 0865966982

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp - hộ tịch

Công chức Văn phòng - Thống kê

                     

Họ tên :Hứa Thị Đông

Email :donghua106@gmail.com

Ngày Sinh : 16/6/1987

Số điện thoại: 0368006950

Lĩnh vực phụ trách : Văn phòng

                           

Họ tên :Mai Thị Hoàng Dung

Email :maithihoangdungdhtn@gmail.com

Ngày Sinh : 27/11/1994

Số điện thoại: 0982783396

Lĩnh vực phụ trách : Văn phòng


Công chức Địa chính - Xây dựng NN - MT

                         

Họ tên: Lộc Bá Duy

Email :locbaduy1992@gmail.com

Ngày sinh :1/2/1992

Số điện thoại :01635238448

Lĩnh vự phụ trách :Giao thông vận tải, môi trường, nông nghiệp


Công chức Văn hóa - Xã hội

                                   

Họ tên :Đinh Quang Huy

Email :dinhquanghuy91@gmail.com

Ngày Sinh : 10/5/1991

Số điện thoại: 0387484351

Lĩnh vực phụ trách :Lao động - Thương binh và xã hội

Công chức Địa chính - xây dựng

                      

Họ tên: Lê Thị Hồng Hiên

Email :hienphutien@gmail.com

Ngày sinh : 13/5/1984

Số điện thoại : 0976207613

Lĩnh vực phụ trách : Địa chính xây dựng


Trưởng Công an

                     

Họ tên : Hứa Xuân Dũng

Email :huadungvd@gmail.com

Ngày Sinh : 18/3/1984

Số điện thoại: 0984603905

Lĩnh vực phụ trách : An ninh trật tự

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự

               

Họ tên : Lê Xuân Trường

Email :quantucodon@gmail.com

Ngày Sinh : 05/11/1982

Số điện thoại: 0362205288

Lĩnh vực phụ trách : Quân sự quốc phòng

Kế toán - tài chính

 

              

Họ tên : Nguyễn Thị Hằng

Email : hang99ktpt@gmail.com

Ngày Sinh : 10/8/1986

Số điện thoại: 0354224686

Lĩnh vực phụ trách : Kế toán-tài chính