Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã Tân Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28-06-2021 10:17

Ngày 25 tháng 6 năm 2021, Hội đồng nhân dân xã Tân Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đến dự với kỳ họp có đồng chí Nguyễn Khắc Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện Định Hóa; đồng chí Hoàng Văn Đại - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa; đồng chí Triệu Đình Giáp - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Ban tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nông Thị Phương Sao - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Dương. Tham gia kỳ họp còn có các đồng chí là Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội cùng 21 đại biểu HĐND xã Tân Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp đã thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND xã.

3. Kỳ họp đã bầu ra Chủ tịch HĐND xã; Phó Chủ tịch HĐND xã; Trưởng phó Ban pháp chế, Ban kinh tế xã hội.

4. Kỳ họp đã bầu ra Chủ tịch UBND xã; Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã.

5. Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND xã Tân Dương năm 2021.

6. Thông báo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND xã Tân Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.