Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kiểm tra, rà soát thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

13-10-2021 14:22

 

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi kiểm tra

Theo báo cáo, dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 tỉnh giao thị xã Phổ Yên gần 1,1 nghìn tỷ đồng; trong đó thu tiền sử dụng đất là 720 tỷ đồng. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên thị xã Phổ Yên đã triển khai nhiều giải pháp về thu ngân sách như: Tăng cường công tác quản lý thu, phối hợp thu, xử lý nợ thuế; rà soát và quản lý chặt chẽ các nguồn thu; đẩy mạnh triển khai quản lý thuế đối với các hoạt động xây dựng cơ bản, kinh doanh vận tải và thương mại điện tử; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng, tiến độ giải ngân các dự án đầu tư để tăng thu cho NSNN, đặc biệt là các công trình xây dựng từ vốn ngân sách còn nợ các doanh nghiệp…Tính đến 30/9/2021, thu NSNN của thị xã đạt gần 1,7 nghìn tỷ đồng (đạt 159,6% dự toán tỉnh giao); trong đó thu tiền sử dụng đất đạt hơn 1,2 nghìn tỷ đồng (đạt 176,1% dự toán tỉnh giao); thu trong cân đối không bao gồm tiền sử dụng đất đạt trên 410 tỷ đồng (đạt 123,8% dự toán tỉnh giao).

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu thuế xây dựng, tiền sử dụng đất từ các dự án; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 3 tháng cuối năm và phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2021.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá thị xã Phổ Yên là địa phương rất tích cực và là điểm sáng trong công tác thu NSNN trên địa bàn tỉnh; thị xã đã có nhiều giải pháp, biện pháp, nỗ lực cố gắng trong công tác thu NSNN trước bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2021 và có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố Phổ Yên vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị xã Phổ Yên tiếp tục tăng cường các giải pháp thu tiền sử dụng đất, đẩy mạnh công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư, khu đô thị, đấu giá thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền thuê đất; đôn đốc chủ dự án, chủ đầu tư các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định; đẩy mạnh các giải pháp, nỗ lực vượt thu NSNN tỉnh giao ở mức cao nhất.

Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn