Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và Luật Sở hữu trí tuệ

11-10-2021 16:42

 

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Việc sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng lần này, nhằm thể chế đường lối, chủ trương của Đảng về công tác thi đua khen thưởng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, hướng thi đua về cơ sở. Dự thảo Luật có 03 điều mới, đó là: Điều 26 quy định về tiêu chuẩn danh hiệu “xã tiêu biểu”, “phường, thị trấn tiêu biểu”; Điều 55 quy định về hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; Điều 96 quy định về trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV gồm có 04 điều để giải quyết các bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành liên quan đến các lĩnh vực gồm: Lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan; lĩnh vực quyền sở hữu công nghiệp; lĩnh vực quyền đối với giống cây trồng; thi hành các cam kết về sở hữu trí tuệ theo các điều ước quốc tế. Sau khi sửa đổi, bổ sung thì Luật Sở hữu trí tuệ có 18 chương và 232 điều (giữ nguyên số chương và tăng 10 điều so với Luật hiện hành).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; từ đó đề nghị dự thảo Luật cần được nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tiễn; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Cụ thể: Làm rõ hơn mối quan hệ giữa thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực phát triển phong trào thi đua; đối tượng thi đua, khen thưởng đặc biệt là ưu tiên đối tượng trực tiếp lao động sản xuất, làm rõ thêm yếu tố tiêu chuẩn để nhận danh hiệu thi đua xã tiêu biểu, phường, thị trấn tiêu biểu…

Phát biểu kết luận, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, đầy trách nhiệm của các đại biểu tham dự. Đồng thời nhấn mạnh các ý kiến sẽ được Đoàn phân loại, tổng hợp đầy đủ, gửi đến ban soạn thảo và nghiên cứu để tổng hợp, báo cáo tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Xuân Huy - Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn